Indretning af legepladser

Indretning af legepladser

HØJ BRUGSVÆRDI OG LANG HOLDBARHED

Når vi indretter legepladsen tænker vi både i plan-
lægning, produkter og legeværdi, hvilket giver vore legepladser en meget høj brugsværdi og en lang holdbarhed.

 

PLANLÆGNING OG PLACERING AF LEGEREDSKABER GIVER SPÆNDENDE LEGEPLADSER

En legeplads er en iscenesættelse af det rum, hvor børn skal lege. Ved hjælp af den rette placering af legeredskaber og beplantning, skaber vi spændende legepladser, som børn og unge kan blive ved med at gå på opdagelse i. Planlægningen skaber en helhed mellem bygninger, natur og legeredskaber.

FORLØBET ØGER LEGEVÆRDIEN

Legeredskaber skal placeres så de passer sammen. Det kunne være en motorisk bane, et stort sandområde med sandkasse og legehus, eller en hytteby, hvor forløbet både udfordrer motorikken, sanserne og fantasien. Derved øges brugen og dermed legeværdien.

UDFORDRINGER UDVIKLER MOTORIKKEN

Mange legeredskaber kan med fordel opstilles i en sammenhæng. For eksempel som en balancebane. Det stimulerer børnene og øger aktivitetsniveauet, hvilket gør det nemmere for de voksne at bevare roen på legepladsen. Samtidig undgås unødige konflikter.

Du kan se nogle af vores indretninger herunder

PLADS TIL FORDYBELSE OG ROLLELEGE

På en legeplads skal der indrettes områder, der stimulerer lysten til fordybelse. Det giver børn lyst til at lege med hinanden og i længere tid. Fantasien får frit løb og rollelege begynder. På en god legeplads er der plads til alt det.

Indretningen af legepladsen er altafgørende for, hvor meget den vil blive brugt. Når I skal lave en ny legeplads, eller lave om på den gamle, er det vigtigt, at indretningsplanen er rigtig fra starten for at undgå unødvendige omkostninger til ændring af legepladsen på et senere tidspunkt.

Her kan vi hjælpe med at lave den indretningsplan, der giver jer mest legeværdi for pengene. Det kan vi, fordi vi har indrettet over 1.500 forskellige legepladser og derigennem opnået en solid erfaring i at se, hvordan legepladsen gøres optimal i forskellige tilfælde af omgivelser og brugere.

En grundig planlægning sikrer et harmonisk og æstetisk sammenhængende udeareal. Planlægningen er vigtig for at udnytte områdets kvaliteter optimalt og skabe velfungerende og indbydende rammer for børn og voksne. Indretningen er med til at bestemme, hvad der skal foregå i uderummet og hvordan.

Planlægningen udarbejdes altid i samarbejde med brugerne, for at sikre at det bliver den rigtige løsning for deres sted, og at der bliver taget højde for særlige forhold. Når vi tegner og indretter legepladsen, tænker vi den som en samlet helhed, der inddeles i en række forskelligartede legerum. Rummene skabes ud fra eksisterende forhold ved en bearbejdning af terræn og beplantning.

 

INDDELING I ZONER SKABER FÆRRE KONFLIKTER

Inddeling i rum og zoner gør legepladsen mere spændende, fordi det giver plads til både store og små børn. Samtidig kan det regulere børns adfærd og derved minimere konflikter.

Sådan tænker vi zoner

Den hemmelig tekst

– I BOLDOMRÅDER: At disponere arealet i tydelige zoner, så børnene kan aflæse, hvornår de spiller på ”hinandens” baner. Ofte indbygges der siddeplinte i bander o.lign, så børnene kan opholde sig tæt på spillet og på hinanden. Det kan også være en god ide at aktivere områderne omkring boldbanerne – herved opstår der aktivitet rundt om banen og inaktivitet modvirkes.

– MELLEM LEGEMILJØER: At designe områderne mellem de primære legemiljøer, så børnene inspireres til at fortsætte legen i andre miljøer. Herved opstår der et flow på legepladsen, hvor vi bevidst påvirker børnenes adfærd på legepladsen i en positiv retning, med færre konflikter til følge.

En legeplads er meget mere end de enkelte legeredskaber, og derfor er det vigtigt at se på uderummet som en helhed, når man renoverer eller anlægger nye legepladser.

– I MOTORISKE MILJØER: At der skal være en palette af svære og lette udfordringer, så børnene kan ”vokse” i miljøet, og derigennem få succesoplevelser. Der skal også være god plads på platforme til at komme rundt om hinanden, så der ikke opstår flaskehalse, og børnene ikke skubber hinanden ned. Derudover skal der være plads til både rolleleg og bevægelsesleg i miljøet samt opholdssteder indbygget i miljøet, hvor man kan observere sine kammerater og indirekte være med i en aktivitet eller leg -eller vente på tur.

– I SANDMILJØER: At indrette sandområdet i flere rum, så mange børnegrupper kan lege og fordybe sig i legen, uden at genere hinanden. Herved mindskes konflikter.

– VED ROLLELEGSOMRÅDER: At placere store legehuse, som er dimensioneret til skolebørn. Og supplere med trædyr, borde, bænke, ”vogne”, stolper o.lign, som understøtter den dialogskabende rolleleg, som er så vigtig for elevernes sociale dannelse.